COVID

Door de coronacrisis is het heel erg druk in de praktijk en aan de telefoon .

 Afspraken kunnen online gemaakt worden voor niet-corona raadplegingen. 

Voor coronaraadplegingen (met symtomen; koorts, hoesten, verkouden, diarree, hoofdpijn, kortademigheid, pijn op de borst, geen geur of smaak) neem telefonisch contact op. 

Voor zorgverleners en testen voor operatie of reis kan je een afspraak maken – indien geen klachten – in triagecentrum in Eeklo – zowel in de week als in het weekend – via de website http://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be voor covidtest.    Aanmelding in Eeklo dient te gebeuren met de bevestigingse-mail die men ontvangt (digitaal/uitgeprint). Opgelet: geen afspraak = geen test!

Covidtest resultaat kan je vinden op cozo of mijngezondheid.be of via coronalert app. 

CORONA info : www.info-coronavirus.be of 0800 14 689

Stel belangrijke medische zorgen zeker niet uit ! Bij de huisarts en ook in ziekenhuizen en op spoed, worden de niet-coronapatiënten en coronapatiënten gescheiden gehouden aan de ingang. Dank voor uw begrip en steun in deze toch wel moeilijke periode voor iedereen. 

meer info: https://www.domusmedica.be/sites/default/files/Steekkaart%20COVID%20-%20patient%2020-10-2020.pdf